Liquid Nitrogen Dewars

American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen

American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen
American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen
American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen
American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen
American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen

American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen    American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen

Small scratch on paint-see photo.


American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen    American Bio Tech Supply 20Liter Liquid Dewar ABS LD 20/for Liquid Nitrogen